Наукові читання «Дніпровська орбіта»
Наукові читання «Дніпровська орбіта»
Гуманітарні аспекти ракетно-космічної техніки
Умови участі

Заявка на участь у Наукових Читаннях

Вимоги для подання заявки на участь у Наукових Читаннях

 • Прізвище, ім'я, по батькові доповідача (повністю).
 • Місце роботи, вчений ступінь, вчене звання, посада доповідача.
 • Поштова адреса, телефон, факс.
 • Електронна пошта (обов'язково).
 • Назва доповіді.
 • Співавтори.
 • Назва наукового напряму.
 • Згода на обробку персональних даних та їх включення до бази даних.

Заявка заповнюється лише українською мовою.

Заявка та матеріали доповіді подаються в електронному вигляді безпосередньо до Оргкомітету або електронною поштою в окремих файлах у форматі RTF.

Подання матеріалів доповіді

Зверніть увагу на вимоги щодо надання матеріалів доповіді.

 • Об'єм - до 6 сторінок, формат 14,5х20,5 см,
 • Поля сторінки: ліворуч, праворуч, зверху - 1,5 см, знизу - 2 см.
 • Доповідь має бути підготовлена ​​в MS Word 2003, БЕЗ автопереносів, формул і таблиць.
 • Шрифт: Times New Roman, розмір 10 пунктів.
 • Міжрядковий інтервал - одинарний.
 • Ілюстрації з написами повинні бути розміщені безпосередньо в тексті тез, а також обов'язково надіслані додатково окремими файлами у форматі TIFF, PCX або EPS (у разі EPS весь текст повинен бути попередньо переведений у криві).
 • У першому рядку вказується номер УДК тематичного спрямування - від лівого краю сторінки без абзацу, у другому рядку - назва доповіді напівжирним шрифтом, реєстр букв- звичайний, вирівнювання – по центру; на наступному рядку - ініціали та прізвища автора та співавторів, організація, місто, електронна пошта, вирівнювання - по центру.
 • Через рядок - анотації та ключові слова трьома мовами (російська, українська, англійська).
 • Через рядок - текст доповіді.

УДК ……

Заголовок
I.Б. Прізвище автора, співавтори
Організація, місто,
E-mail:

Матеріали доповіді, оформлені з порушенням вимог, не приймаються.

Фінансування

Рішенням організаційного комітету (протокол № 18/1 від 22.06.2023р.) організаційний внесок за участь у Наукових Читаннях складає 300 грн. (реквізити для сплати)

Проживання та харчування – за рахунок учасників.

Організаційний внесок сплачується лише після отримання оргкомітетом заявки на участь та матеріалів доповіді.

При відмові від участі в Наукових Читаннях сплачений організаційний внесок поверненню не підлягає.

Запрошення - Завантажити

Згода на обробку персональних даних - Завантажити

Підприємства організатори