Наукові читання «Дніпровська орбіта»
Наукові читання «Дніпровська орбіта»
Гуманітарні аспекти ракетно-космічної техніки
Наукові читання

Наукові напрями

Наукові напрями Наукових Читань «Дніпровська орбіта»

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

Питання історії ракетно-космічної та авіаційної техніки, в тому числі історико-музейна та бібліотечна діяльність; вивчення спадщини піонерів конструкторських шкіл ракетно-космічної техніки; формування та інформаційна підтримка баз даних по авіації та космонавтиці.

Аерокосмічна освіта молоді та Вузівська наука. Перспективні інноваційні проекти

Питання та проблеми аерокосмічної освіти; нові форми, методи і засоби профорієнтації та навчання; сучасні технології в області аерокосмічної освіти, у тому числі дистанційне навчання, програмне забезпечення, мультимедійні технології. Система підготовки, перепідготовки та стажування фахівців ракетно-космічної галузі.

Науковий супровід розробок РКТ вищою школою: проблемні питання й результати їх рішення. Інноваційні проекти в області космічних досліджень, проекти подвійного призначення, впровадження їх результатів у різні сфери виробничо-економічної діяльності.

Співпраця промисловості і вищої школи в рішенні проблем розвитку Придніпровського регіону.

Екологія та Космос

Методологічний аналіз основних напрямків екології; космічної медицини, психології та біології; інтеграція наукових знань, одержаних галузевими фахівцями та фахівцями в області стану людини як невід'ємної складової частини біосфери й ноосфери. Задачі збереження людства та навколишнього середовища.

Філософія та Космос

Філософія науки, техніки, освіти та проблеми Космонавтики в третьому тисячолітті; Космонавтика і астрономія в контексті культури, сенс життя й духовна творчість; філософія Космосу в історії.

Економіко-правові, гуманітарні та етичні аспекти освоєння Космосу

Правове регулювання сучасної космічної діяльності, проблеми міжнародного космічного права ХХІ сторіччя; економічні аспекти космічної діяльності; проблеми фінансування масштабних космічних проектів; інтелектуальна власність і космічна діяльність; інші гуманітарні аспекти освоєння Космосу.

Молодь і Космос

Молодіжна активність і громадська діяльність, молодіжна політика, питання соціального захисту та стимулювання молодих фахівців в ракетно-космічної галузі.

Підприємства організатори